Misty Edwards - Arms Wide Open (Szeroko rozłożone ramiona) Tłumaczenie / Pasja Jezusa ChrystusaMisty Edwards - Arms Wide Open (szeroko rozłożone ramiona)
Tłumaczenie: Avanglion
Jezus Cię kocha. On zapłacił cenę za ciebie, On umarł za twoje grzechy i jeśli sercem przyjmiesz ofiarę Jezusa za swoje grzechy, uznasz Go za swojego osobistego Pana i Zbawiciela, to wtedy On wypełni cię swoim Duchem, tylko wtedy będziesz sprawiedliwy w oczach Boga. Nikt sam swoimi dobrymi uczynkami nie może siebie zbawić. Zrobił to Jezus, przelał za ciebie krew, wziął twoją karę za grzechy, abyś żył wiecznie. On cię kocha i wziął twoją karę abyś mógł żyć na zawsze.

Facebook