Czas: 04:57

Odsłony: 35 410

1 770 25

Dodany: 2017-12-18 04:30:00

Autor: Langusta na palmie

Kategoria: Poradnik i Styl

Adam SzustakLangusta na palmielangustanapalmie.pldominikaniebibliapismo świętekomentarz do bibliiewangeliakomentarz do ewangeliibógSzustaRano

Facebook