Czas: 01:36

Odsłony: 3 457

33 0

Dodany: 2017-10-13 06:37:42

Autor: Maskacjusz TV

Kategoria: Społeczne i Non-profit

Pierwsze czytanieBibliaPismo ŚwięteliturgiaMsza świętalekcjaSłowo Bożeliturgia słowa

#PierwszeCzytanie | 13 października 2017 | (Jl 1, 13-15; 2, 1-2)13 października 2017
(Jl 1, 13-15; 2, 1-2)

Czytanie z Księgi proroka Joela
Przepaszcie się i płaczcie, kapłani; podnieście lament, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo odmówiono domowi Boga waszego ofiary pokarmowej i płynnej.
Uświęćcie się przez post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców kraju do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do Pana: «Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela».
Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż po lata następnych pokoleń.

Obejrzyj komentarz do #PierwszeCzytanie na www.youtube.com/playlist?list=PLRSGEZKuzW-5VWfGU8FuYTNV1rd6p7-7C

Facebook